Съобщение за нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

(*) Задължително поле!

Моля, въведете инициалите на пациента!

Въведете възрастта на пациента (само цифри).

Пол:

Посочете пола на пациента.

Опишете кратко нежеланите лекарствени реакции.

Въведете поне един подозиран лекарствен продукт.

Опишете кратко нежеланите лекарствени реакции.

Предприети действия относно подозирания лекарствен продукт:

Ползвал ли е болният преди същото лекарство:

НЛР е довела до:

Изход от НЛР:

Дата на смъртта:

Коментар (анамнестични данни, алергии, лечение на НЛР)

Зависимости

Връзка между заподозрения лекарствен продукт и нежеланата реакция

Допълнителна информация:

Моля, попълнете Вашето име и фамилия.

Моля, въведете действителен телефонен номер..

Този уеб сайт използва бисквитки. Можете да научите повече тук.
С натискането на бутона "приемам" Вие декларирате , че сте запознати с новата ни Политика за поверителност!
Пиши ни
Свържете се с нас:
Внимание!

Информацията в раздел “Лекарствени Продукти“ е предназначена САМО за медицински специалисти.

Фирма МЛД Трейдинг ЕООД и нейните служители не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са медицински специалисти, до информацията, съдържаща се в настоящия раздел.

Влизайки в раздел “Лекарствени продукти” се запознах с горните условия, приемам ги, потвърждавам, че съм медицински специалист и желая да получа достъп до раздела, предназначен само за медицински специалисти.

Моля, изберете: