За настоящето
и историята ни

Екипът ни е специализиран в областта на маркетинга и дистрибуцията на лекарствени и медицински продукти.

Историята ни започва още от 1992 г.. През 2003 г. фирмата е регистрирана и оперира, като търговец на едро със собствен склад, под марка – МЛД Трейдинг ЕООД.

През 2014 г. се създава представителен офис, с който фирмата разширява дейността си и на румънския пазар.

МЛД Трейдинг ЕООД е лицензирана от Министерството на здравеопазването като вносител и дистрибутор на лекарства, медицински изделия, интимна козметика и хранителни добавки.

Мисията на МЛД Трейдинг, като високоспециализирана и отговорна компания, е да осигурява иновативни и качествени продукти в нишови области на фармацевтичната и нутрицевтична промишленост. Основно мото на екипа на МЛД Трейдинг е да изгражда дълготрайно сътрудничество с клиентите си и да обогатява своето портфолио в полза на високохуманната им професия.

Основните дейности на компанията включват ноу-хау, маркетинг и разпространение на нишови продукти в областта на:

Акушерството и гинекологията;

Ендокринологията;

Дерматовенерологията;

Урологията;

Онкологията;

Гастроентерологията;

МЛД Трейдинг ЕООД разполага с квалифициран екип и развива успешно дейността си благодарение на професионализма, лоялността и ангажираността на всеки служител, способността за позитивно и бързо приемане на промяната като неразделна част от динамичните тенденции в сектора.

Научете още
Дейности:
Маркетингова дейност

Приоритети в дейността на МЛД Трейдинг са вносът и дистрибуцията на лекарствени средства, хранителни добавки и интимна козметика. Компанията прилага съвременни и модерни маркетингови технологии, за да наложи продуктите си на лидерски позиции на българския фармацевтичен пазар. Екипът й се състои от млади и амбициозни специалисти, работещи в София и цялата страна. Компанията взема участия в национални и международни конгреси в областите на акушерството и гинекологията, стерилитета, гастроентерологията, онкологията и дерматологията. Всички продукти на МЛД Трейдинг заемат трайни сегменти от фармацевтичния пазар и показват постоянен възходящ тренд. Инвестициите на фирмата са насочени предимно в нишовите области на фармацевтичната и нутрицевтична промишленост.

Търговска дейност

МЛД Трейдинг е регистрирана и оперира като търговец на едро със собствен склад, лицензирана от Министерството на здравеопазването като вносител и дистрибутор на лекарствени средства, интимна козметика и хранителни добавки. Продуктите на компанията, за да достигнат до аптеките и крайния потребител, се разпространяват с помощта на Търговски дружества, също лицензирани за търговия с лекарствени средства.

За да гарантира качеството на услугите, които предлага, МЛД Трейдинг разработи и внедри система за управление на качеството, отговаряща на международните изисквания, в съответствие с ISO9001:2008 и добрата дистрибуторска практика.

Скрий
Този уеб сайт използва бисквитки. Можете да научите повече тук.
С натискането на бутона "приемам" Вие декларирате , че сте запознати с новата ни Политика за поверителност!
Пиши ни
Свържете се с нас:
Внимание!

Информацията в раздел “Лекарствени Продукти“ е предназначена САМО за медицински специалисти.

Фирма МЛД Трейдинг ЕООД и нейните служители не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са медицински специалисти, до информацията, съдържаща се в настоящия раздел.

Влизайки в раздел “Лекарствени продукти” се запознах с горните условия, приемам ги, потвърждавам, че съм медицински специалист и желая да получа достъп до раздела, предназначен само за медицински специалисти.

Моля, изберете: