CORIOLUS-MRL ОЦЕНКА НА ЕФЕКТА ПРИ ПАЦИЕНТКИ, ИНФЕКТИРАНИ С НИСКО- И ВИСОКОРИСКОВИ ЩАМОВЕ НА HPV

02.09.2022

Папилома-вирусната инфекция е най-разпространената сексуално-трансмисивна инфекция, която поразява до 70% от населението в репродуктивна възраст.  
 
Coriolus-MRL e добавка за допълващо имуностимулиращо хранене, без странични ефекти и противопоказания, като може да се приема по време на бременност.  
 
Имуностимулиращото действие на Coriolus-MRL се дължи на полизахаридите Полизахарид К (PSK) и Полизахаропептид (PSP), които стимулират действието на клетките-убийци (NK) и подпомагат увеличаването броя на T-клетките. Активността на ензимите подпомага и намаляването на оксидативния стрес чрез съдържащия се в Coriolus 10KD пептид, имитиращ активността на ензима супероксид дисмутаза (SOD). Чрез действието на протеазата се инхибира деленето на туморни клетки, а наличието на цитохром P-450 води до дезинтоксикация. Вторичните метаболити (лектини, терпеноиди, хелатни метали) играят важна роля в имуностимулиращото действие и оказват фибринолитично действие.  
 
Coriolus-MRL се прилага за ускорено възстановяване след хирургични интервенции, по време и след прилагане на химио- и/или лъчева терапия, както и при различни състояния на имунна недостатъчност (HPV, Human Herpes virus, други вируси). Има добър ефект при хронични гинекологични инфекции (хламидия, микоплазми, трихомони), бактериални инфекции, хронична умора и фибромиалгии.  
 
През периода 2009-2010 г. в България е проведено статистическо проучване на ефективността от приложението на Coriolus-MRL при пациентки, носителки на ниско- и високорискови щамове на HPV. Проучването включва само пациентки, които са инфектирани с HPV. Включените 100 пациентки са на възраст от 16 до 50 години. При 73 от пациентките е приложено само консервативно лечение - Coriolus-MRL 2x3 таблетки за период от 6 месеца, а при останалата част (27) - комбинирано лечение - хирургична интервенция (ДТК, криотерапия, conisatio, LETZ - Loop Excision of the Transformation Zone) LEEP (Loop Electrosurgical Excision Procedure) + Coriolus-MRL 2x3 таблетки.  
 
Диагностиката и проведените изследвания включват HPV типизиране, гинекологичен преглед, цитонамазка и само при цитологично сигнализираните пациентки е проведена колпоскопия - при 53% от общия брой пациентки и биопсия при 51% от колпоскопираните пациентки.  
 
При 15 от HPV инфектираните пациентки са наблюдавани остри кондиломи. Колпоскопирани са 53 от пациентките, като 26 от тях са без колпоскопски атипизъм, а 27 пациентки - с колпоскопски атипизъм. При 17 пациентки, които са с диагностицирана CIN I е проведена ДТК (12 бр.) и КТ (5 бр.), при 7 от пациентките с CIN II е приложен метод LETZ (4 бр.) и ДТК (3 бр.), а при 2 пациентки с CIN III е проведена конизация. При една пациентка с Са in situ бе извършена конизация.  
 
Получените резултати показват, че след проведеното комбинирано лечение всички пациентки от III a и III b група са преминали в I и/или II PAP група. При 3 от пациентките от III d група инфекцията персистира (Табл. 1).  
 
Табл. 1. Резултати от проведеното проучване след 6-месечно приемане на Coriolus-MRL по отношение на брой пациентки и отчетени цитонамазки (PAP smear)  
Този уеб сайт използва бисквитки. Можете да научите повече тук.
С натискането на бутона "приемам" Вие декларирате , че сте запознати с новата ни Политика за поверителност!
Пиши ни
Свържете се с нас:
Внимание!

Информацията в раздел “Лекарствени Продукти“ е предназначена САМО за медицински специалисти.

Фирма МЛД Трейдинг ЕООД и нейните служители не носят отговорност за каквито и да е резултати и последствия, в това число и за каквито и да е вреди или пропуснати ползи, настъпили като пряка или косвена последица от достъп на лица, които не са медицински специалисти, до информацията, съдържаща се в настоящия раздел.

Влизайки в раздел “Лекарствени продукти” се запознах с горните условия, приемам ги, потвърждавам, че съм медицински специалист и желая да получа достъп до раздела, предназначен само за медицински специалисти.

Моля, изберете: