Съобщение за нежелани лекарствени реакции от немедицински лица

Информацията, която ще ни предоставите, е изключително важна за откриване на непознати нежелани реакции към лекарствените продукти, разрешени за употреба на територията на Р. България. Ще ни бъдат необходими Вашите данни за контакт с цел обратна връзка, за да потвърдим получаването на съобщението; ако се наложи да поискаме допълнителна информация, както и да Ви информираме за предприетите мерки. Уверяваме Ви, че личните данни на съобщителя/пациента се третират в съответствие със Закона за защита на личните данни.

1. Моля, обърнете внимание, че някои полета, маркирани със звездичка (*), изискват задължително попълване, за да бъде прието съобщението Ви за валидно. Въпреки това ние Ви молим да попълните колкото е възможно повече данни, защото това е важно за оценката на съобщението Ви.
2. Моля, обърнете внимание на полето Пациент (*) - в него се попълват САМО ИНИЦИАЛИТЕ му, евентуално разделени с точка! Пример: И.С.П., ако искате да попълните данните за пациента Иван Стоянов Петров.
(*) Задължително поле!

Данни за съобщителя

Вие попълвате това съобщение в качеството на (*)

Данни за пациента

Моля, въведете САМО инициалите на пациента!

Въведете възрастта на пациента (само цифри).

Пол:

Посочете пола на пациента.

Пример: 79.5 (за пациент с тегло 79 кг и половина).

Пример: 175 (за пациент, висок 175 см).

Данни за подозираното лекарство

Данни за подозираната нежелана лекарствена реакция

This website uses cookies. You can learn more here.
By clicking "I agree" you declare, that you are familiar with our Privacy Policy!
Get in touch
Contact us:
Attention!

The information in the "Medicinal Products" section is intended ONLY for medical professionals.

Company MLD Trading EOOD and its employees are not responsible for any results and consequences, including for any damages or lost profits, occurring as a direct or an indirect consequence of non-medical professionals accessing the information it contains in this section.

Entering the "Medicinal products" section, I have read the above conditions, I accept them, I confirm that I am a medical professional and would like to access the medical only section specialists.

Please choose: