Съобщение за нежелани лекарствени реакции от медицински специалисти

Напомняме на медицинските специалисти, че са задължени, съгласно изискванията на ЗЛПХМ, да съобщават на Изпълнителната агенция по лекарствата (ИАЛ) и на Притежателя на разрешението за употреба всяка подозирана сериозна или неочаквана нежелана лекарствена реакция, независимо от това, дали лекарственият продукт е употребяван или не в съответствие с утвърдената Кратка характеристика на продукта.

(*) Задължително поле!

Моля, въведете инициалите на пациента!

Въведете възрастта на пациента (само цифри).

Пол:

Посочете пола на пациента.

Опишете кратко нежеланите лекарствени реакции.

Въведете поне един подозиран лекарствен продукт.

Опишете кратко нежеланите лекарствени реакции.

Предприети действия относно подозирания лекарствен продукт:

Ползвал ли е болният преди същото лекарство:

НЛР е довела до:

Изход от НЛР:

Дата на смъртта:

Коментар (анамнестични данни, алергии, лечение на НЛР)

Зависимости

Връзка между заподозрения лекарствен продукт и нежеланата реакция

Допълнителна информация:

Моля, попълнете Вашето име и фамилия.

Моля, въведете действителен телефонен номер..

This website uses cookies. You can learn more here.
By clicking "I agree" you declare, that you are familiar with our Privacy Policy!
Get in touch
Contact us:
Attention!

The information in the "Medicinal Products" section is intended ONLY for medical professionals.

Company MLD Trading EOOD and its employees are not responsible for any results and consequences, including for any damages or lost profits, occurring as a direct or an indirect consequence of non-medical professionals accessing the information it contains in this section.

Entering the "Medicinal products" section, I have read the above conditions, I accept them, I confirm that I am a medical professional and would like to access the medical only section specialists.

Please choose: