Маркетингова дейност

Приоритети в дейността на МЛД Трейдинг са вносът и дистрибуцията на лекарствени средства, хранителни добавки и интимна козметика. Компанията прилага съвременни и модерни маркетингови технологии, за да наложи продуктите си на лидерски позиции на българския фармацевтичен пазар. Екипът й се състои от млади и амбициозни специалисти, работещи в София и цялата страната. Компанията взема участия в национални и международни конгреси в областите на акушерството и гинекологията, стерилитета, гастроентерологията, онкологията и дерматологията. Всички продукти на МЛД Трейдинг заемат трайни сегменти от фармацевтичния пазар и показват постоянен възходящ тренд. Инвестициите на фирмата са насочени предимно в нишовите области на фармацевтичната и нутрицевтична промишленост.

 

Търговска дейност

 МЛД Трейдинг е регистрирана и оперира като търговец на едро със собствен склад, лицензирана от Министерството на здравеопазването като вносител и дистрибутор на лекарствени средства, интимна козметика и хранителни добавки. Продуктите на компанията, за да достигнат до аптеките и крайния потребител, се разпространяват с помощта на Търговски дружества, също лицензирани за търговия с лекарствени средства.

За да гарантира качеството на услугите, които предлага, МЛД Трейдинг разработи и внедри система за управление на качеството, отговаряща на международните изисквания, в съответствие с ISO9001:2008 и добрата дистрибуторска практика.

                                                          

Политика по качество на МЛД Трейдинг 

Клинични изпитвания

 МЛД Трейдинг има специално звено за провеждане на клинични изпитвания в съответствие с правилата за Добра клинична практика и съгласно изискванията на българското и европейско законодателство. Фирмата изготвя и представя цялата необходима документация, свързана с разрешаване и осъществяване на клинични изпитвания на лекарствени продукти, включително споразумения с Комисиите по етика и изследователските центрове. Подава доклади до българските здравни органи за странични реакции при клиничните изпитвания. Осъществява внос и износ на субстанции и материали за провеждане на изследванията.

МЛД Трейдинг има 8-годишен опит и е провела редица клинични изпитвания, като представител и ДИО/CRO/ във фазите II и III на клиничните изпитвания в областите ендокринология, неврология, онкология, гастроентерология, акушерство и гинекология, педиатрия, хирургия, урология и андрология, със спонсорски  и изследователски фирми от Швейцария като  Debiopharm S.A., Horphag Research Ltd. и други наложили лекарствата си успешни професионални организации.