Lo.Li. Pharma srl 
Via Raoul Chiodelli, 61/A int 30
00132 Roma
Tel. 06/45471993
Fax 06 /45445343

Lo.Li. Pharma s.r.l. е фармацевтична компания със седалище в Рим, Италия. Компанията се е посветила на научни изследвания, разработване и разпространение на медицински изделия и продукти за здравето на потребителите.

Терапевтични области

Безплодие, Акушерство, Гинекология, Ортопедия, Дерматология