Мисията на МЛД Трейдинг, като високоспециализирана и отговорна компания, е да осигурява иновативни и качествени продукти в нишови области на фармацевтичната и нутрицевтична промишленост. Основно мото на екипа на МЛД Трейдинг е да изгражда дълготрайно сътрудничество с клиентите си и да обогатява своето портфолио в полза на високохуманната им професия.