Продукти

Лекарствени продукти

Нелекарствени продукти

Козметични продукти

Партньори

Мисията на МЛД Трейдинг, като високоспециализирана и отговорна компания,
е да осигурява иновативни и качествени продукти в нишови области
на фармацевтичната и нутрицевтична промишленост.

ВИЖ ОЩЕ

Актуално